Polisi & Privasi

1. Pengenalan

Kereta2u (“kami”,”us”, “we”, atau “our”) beroperasi www.kereta2u.com.my (selepas ini disebut sebagai “Perkhidmatan”).

Dasar Privasi kami mengatur lawatan anda ke www.kereta2u.com.my, dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil dari penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan polisi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Terma dan Syarat kami (“Syarat”) mengatur semua penggunaan Perkhidmatan kami dan bersama-sama dengan Dasar Privasi merupakan perjanjian anda dengan kami (“perjanjian”).

2. Definisi

SERVIS bermaksud laman web www.kereta2u.com.my yang dikendalikan oleh Kereta2u. 

DATA PERIBADI bermaksud data mengenai individu yang hidup yang dapat dikenal pasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kita atau mungkin akan menjadi milik kita).

DATA PENGGUNAAN adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman). 

KUKI adalah fail kecil yang disimpan di peranti anda (komputer atau peranti mudah alih). 

PENGAWAL DATA bermaksud orang semula jadi atau undang-undang yang (sama ada secara bersendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara di mana mana-mana data peribadi diproses, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data data anda. 

PEMPROSES DATA (ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN) bermaksud mana-mana orang semula jadi atau sah yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Penyedia Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan. 

SUBJEK DATA adalah mana-mana individu hidup yang menjadi subjek Data Peribadi. 

PENGGUNA adalah individu yang menggunakan Perkhidmatan kami. Pengguna sesuai dengan Subjek Data, yang merupakan subjek Data Peribadi

3. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

4. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali anda (“Data Peribadi”). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

0.1. Alamat emel 

0.2. Nama pertama dan nama belakang 

0.3. Nombor telefon 

0.4. Alamat, Negara, Negeri, Wilayah, Poskod, Bandar 

0.5 Data Kuki dan Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan.

Data Penggunaan

Kami juga dapat mengumpulkan informasi yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika anda mengakses Perkhidmatan oleh atau melalui peranti apa pun (“Data Penggunaan”). 

Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain. 

Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti, Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti jenis peranti yang anda gunakan, ID unik peranti anda, alamat IP peranti anda, sistem operasi peranti anda, jenis penyemak imbas Internet yang anda gunakan, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Data Lokasi

Kami mungkin menggunakan dan menyimpan maklumat mengenai lokasi anda jika anda memberi kami izin untuk melakukannya (“Data Lokasi”). Kami menggunakan data ini untuk menyediakan ciri-ciri Perkhidmatan kami, untuk memperbaiki dan menyesuaikan Perkhidmatan kami.

Penjejakan Data Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami menyimpan maklumat tertentu. 

Kuki adalah fail dengan sebilangan kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami. 

Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan kapan kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:

0.1. Kuki Sesi: Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami. 

0.2. Kuki Pilihan: Kami menggunakan Kuki Pilihan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan. 

0.3. Kuki Keselamatan: Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan. 

0.4. Kuki Iklan: Kuki Iklan digunakan untuk melayani anda dengan iklan yang mungkin relevan dengan anda dan minat anda.

Data Lain

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga dapat mengumpulkan maklumat berikut: jenis kelamin, usia, tarikh lahir, tempat lahir, perincian pasport, kewarganegaraan, pendaftaran di tempat kediaman dan alamat sebenarnya, nombor telefon (tempat kerja, telefon bimbit), perincian dokumen mengenai pendidikan, kelayakan, latihan profesional, perjanjian pekerjaan, perjanjian tanpa pendedahan, maklumat mengenai bonus dan pampasan, maklumat mengenai status perkahwinan, ahli keluarga, nombor keselamatan sosial (atau pengenalan pembayar cukai lain), lokasi pejabat dan data lain.  

Anda boleh mengaktifkan atau mematikan perkhidmatan lokasi semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa melalui tetapan peranti anda.

5. Penggunaan Data

Kereta2u menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan: 

0.1. untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami; 

0.2. untuk memberitahu anda mengenai perubahan pada Perkhidmatan kami; 

0.3. untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk melakukannya; 

0.4. untuk memberi sokongan pelanggan; 

0.5 untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami; 

0.6. untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami; 

0.7. untuk mengesan, mencegah dan menangani masalah teknikal; 

0.8. untuk memenuhi tujuan lain yang anda sediakan; 

0.9. untuk melaksanakan kewajipan kami dan menegakkan hak kami yang timbul dari sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami, termasuk untuk penagihan dan pengumpulan; 

0.10. untuk memberi anda notis mengenai akaun dan / atau langganan anda, termasuk pemberitahuan tamat dan pembaharuan, arahan e-mel, dll; 

0.11. untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut; 

0.12. dengan cara lain yang mungkin kami jelaskan semasa anda memberikan maklumat; 

0.13. untuk tujuan lain dengan persetujuan anda

6. Pengekalan Data

Kami akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami. 

Kami juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka masa yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan untuk menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

7. Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, dapat dipindahkan ke – dan dikendalikan di – komputer yang terletak di luar negeri, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza dari yang ada di dalam bidang kuasa anda. 

Sekiranya anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, harap maklum bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana. 

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut. 

Kereta2u akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan dilakukan pemindahan Data Peribadi anda ke organisasi atau negara kecuali ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan data dan maklumat peribadi anda yang lain.

8. Pendedahan Data

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, atau anda berikan: 

0.1. Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-Undang

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai respons terhadap permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam. 

0.2. Urus Niaga Perniagaan

Sekiranya kami atau anak syarikat kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. 

0.3. Kes lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda juga

0.3.1. kepada anak syarikat dan sekutu kami; 

0.3.2. kepada kontraktor, penyedia perkhidmatan, dan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami; 

0.3.3. untuk memenuhi tujuan yang anda sediakan; 

0.3.4. untuk tujuan memasukkan logo syarikat anda di laman web kami; 

0.3.5. untuk tujuan lain yang dinyatakan oleh kami semasa anda memberikan maklumat; 

0.3.6. dengan persetujuan anda dalam kes lain; 

0.3.7. jika kami yakin pendedahan itu perlu atau sesuai untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan Syarikat, pelanggan kami, atau orang lain.

9. Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

10. Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan. 

Pihak ketiga ini mempunyai akses ke Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan berkewajiban untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

11. Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

12. Alat CI / CD

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk mengotomatisasi proses pengembangan Perkhidmatan kami.

13. Pemasaran Semula Berkelakuan

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk beriklan di laman web pihak ketiga kepada anda setelah anda mengunjungi Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menayangkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.

14. Pembayaran

Kami mungkin menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Sekiranya demikian, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (mis. Pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda diatur oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, Mastercard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat. 

Harap maklum bahawa semua pembayaran harus dimasukkan ke dalam akaun bank syarikat kami “GRAND BILLION CONSULTANCY” dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas akaun pihak ketiga.

15. Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menyarankan anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati. 

Kami tidak mempunyai kawalan atas dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

16. Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah usia 18 tahun (“Anak” atau “Kanak-kanak”). 

Kami tidak mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dari Kanak-kanak di bawah usia 18 tahun. Sekiranya anda menyedari bahawa Anak telah memberikan Data Peribadi kepada kami, sila hubungi kami. Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi dari Anak-anak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah-langkah untuk membuang maklumat tersebut dari pelayan kami.

17. Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini. 

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang menonjol di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini “tarikh kuat kuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini. 

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.

18. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel: enquiry@kereta2u.com.my.

Tentang Kami

Kereta2u.com.my merupakan Laman web milik GRAND BILLION CONSULTANCY ( No. Daftar Perniagaan 002468813-P).

Senarai Laman

Tentang Kami

Terma & Syarat

Polisi & Privasi

Muat Turun Info

Hubungi Kami

Senarai Bengkel Kereta

FAQ

Info Syarikat

 enquiry@kereta2u.com.my

 011-5110 4903

2, Jalan Solaris Mont Kiara,
L-07-01, Level 7, Block L,
Solaris Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur.